Portal dla opiekunów zwierząt, lekarzy
weterynarii/placówek/behawiorystów oraz firm branży weterynaryjnej
Ginące gatunki zwierząt i międzynarodowa ochrona
Placeholder

Tytuł publikacji: Ginące gatunki zwierząt i międzynarodowa ochrona

Autor:

Data utworzenia: 07-08-2017

Typ publikacji: Artykuły

Kategorie: Psy, Koty

Cena: 0.00 PLN

Opis publikacji

W XX wieku zainteresowano się na większą skalę problemem gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem z powodu ludzkich działań i zorganizowanej przestępczości zajmującej się handlem takimi zwierzętami.

3 marca 1973 roku w Waszyngtonie została podpisana tzw. Konwencja Waszyngtońska CITES (Convention of International Trade in Endangered Species). Została ona ratyfikowana przez Polskę w 1989 roku, a w 1990 wprowadzona. Polska nazwa to: Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Obecnie stronami Konwencji CITES jest 175 państw.

Jest to międzynarodowa umowa mająca za zadanie chronienie gatunków zwierząt dziko występujących oraz zagrożonych wyginięciem roślin dzięki ograniczaniu i kontroli handlu międzynarodowego żywymi roślinami i zwierzętami oraz wykonanych z nich produktów takich jak: produkty medyczne, skóry, muszle, kości.

Postępowanie tego typu jest zaraz obok demolowania naturalnych siedlisk ogromnym niebezpieczeństwem dla przetrwania wielu dzikich gatunków. Zjawisko to, ma także konsekwencje społeczne - przez niekontrolowany handel zagrożonymi zwierzętami i roślinami oraz ich dużej eksploatacji mieszkańcy rozwijających się państw tracą żywność, środki do życia czy artykuły medyczne. W dużej mierze niestety wysoki popyt doprowadził do podobnej sytuacji – marzenia ludzi o podłodze z tropikalnego drewna czy torebki ze skóry krokodyla bo jest aktualnie w modzie.

Według obliczeń handel zwierzętami zagrożonymi wyginięciem przysparza na całym świecie miliardy dolarów zysku.

Źródło: Nauki Przyrodnicze nr 3 (5)/2014 Maciej Sykut, Łukasz Kurasiewicz, Kamil Korzeniowski, Marta Kalinowska, Dariusz Wolski, Alicja Lis, Mateusz Gortat

Załączniki